Familjebehandling

Skräddarsydd familjebehandling i öppenvård för barn och ungdomar i åldern 8-21 år, samt deras familjer och nätverk.

Läs mer

Utredningar

Socialutredningar genomförs enligt BBIC. Tillhandahåller personalbemanning men även skräddarsydda insatsen med observationer och skattningar utifrån de behovsområden som efterfrågas.

Läs mer

KBT terapi – parsamtal

Vi erbjuder individuell psykoterapi för flera olika problemområden, såväl som parterapi vid relationsproblematik.

Läs mer

Personalhandledning och utbildning

M&M tillhandahåller personalhandledning gentemot socialsekreterare, lärare samt vårdpersonal. Vi skräddarsyr även utbildningar inom främst KBT, Konflikthantering, MI (Motiverande Samtal), Neuropsykiatrisk funktionshinder samt Våld i nära relationer.

Läs mer