Förstärkta familjehem/ jourhem

Genom vårt samarbete med Förstärkta familjehem Helsingborg AB har vi tillgång till kvalificerade familjehem med hög kompetens. Vid placering i familjehem finns möjlighet att koppla öppenvårdsinsatser från Michael och Michael.

För akuta placeringar finns tillgång till jourhem, Tel: 0703-163370