Bellium vård familjehem/ jourhem

Genom vårt samarbete med  Bellium vård har vi tillgång till kvalificerade konsulentstödda familjehem med hög kompetens. Vid placering i familjehem finns möjlighet att koppla stödinsatser från Michael och Michael.

För akuta placeringar finns tillgång till jourhem, Tel: 0703-163370