Öppenvård

Skräddarsydd familjehandling i öppenvård för barn och ungdomar i åldern 8-21 år, samt deras familjer och nätverk. Insatsen kan bestå av motiverande stödsamtal, ofta kopplat till aktiviteter. Vid behov även omfattande KBT-behandling, ART, RePulse-samtal, FFT samtal och möjlighet till gruppaktiviteter. Parallellt utförs oftast arbete med hela eller delar av familjen med syfte att stärka nätverket, ge stöd i föräldraskap, gränssättning, kommunikation, familjesamtal och praktisk avlastning.

Vi kan även utifrån behov genomföra Kriminalitetsprogrammet såväl som HAP (Haschavvänjningsprogrammet).

HUR VI ARBETAR:

Vår mottagning finns i centrala Malmö, men vi arbetar främst med uppsökande familjebehandling. Vi arbetar med interventioner via aktiviteter utanför hemmet, individuellt och i grupp, såväl som individuella samtal med utgångspunkt i främst KBT och MI. Vi bygger ett team runt den aktuella klienten med tydliga roller utifrån rådande behov. Mål för alla parter sätts med jämn intervall, och revideras kontinuerligt.

HELHETSSYN präglar vårt arbete vilket omfattar både ungdomen, föräldrar, syskon, skola, kamrater och andra nätverk. Vi möter upp hemma, i skolan, på arbetsplatsen och bland kompisar. Tanken är att många bollar behöver sättas i rullning för att möjliggöra förändring.

FLEXIBILITET är vårt kännemärke. Vi agerar snabbt, hittar lösningar även på praktiska problem, är tillgängliga för familjen dygnet runt, och möter ungdomarna och familjenätverket där de befinner sig, för att hitta rätt insatser både i egen regi eller via extern partner.

KOMPLEMENT- Vi kan fungera som katalysator för att koordinera och samtala med andra inblandade aktörer såsom psykiatrin, behandlingshem och elevhälsan.