Insatser

Genom vårt nätverk kan vi erbjuda skräddarsydda insatser för för barn och ungdomar i åldern 8-21 år, samt deras familjer och nätverk. Insatsen kan bestå av motiverande stödsamtal, ofta kopplat till aktiviteter. Vid behov även mer  omfattande KBT-behandling och möjlighet till gruppaktiviteter. Parallellt utförs oftast arbete med hela eller delar av familjen med syfte att stärka nätverket, ge stöd i föräldraskap, gränssättning, kommunikation, familjesamtal och praktisk avlastning.

Vi arbetar efter “ Behov och Ansvarsmodellen”, en tydlig och enkel modell för samarbete med nätverk.

HUR VI ARBETAR:

Vi utgår från våra lokaler i centrala Malmö, men vi arbetar främst ute på fältet. Vi arbetar med olika former av  interventioner via aktiviteter utanför hemmet, individuellt och i grupp.

Våra uppdragsgivare är främst socialtjänst och utbildningsverksamheter.

Hör gärna av Er för frågor och dialog kring just er specifika situation.

HELHETSSYN präglar vårt arbete vilket omfattar både ungdomen, föräldrar, syskon, skola, kamrater och andra nätverk. Vi möter upp hemma, i skolan, på arbetsplatsen och bland kompisar. Tanken är att många bollar behöver sättas i rullning för att möjliggöra förändring.

FLEXIBILITET är vårt kännemärke. Vi agerar snabbt, hittar lösningar även på praktiska problem, är tillgängliga för familjen dygnet runt, och möter ungdomarna och familjenätverket där de befinner sig, för att hitta rätt insatser både i egen regi eller via extern partner.

KOMPLEMENT- Vi kan fungera som katalysator för att koordinera och samtala med andra inblandade aktörer såsom psykiatrin, behandlingshem och elevhälsan.