Personalhandledning

Handledning, både process/metod/ ärendehandledning ges till personalgrupper inom socialtjänst, skola och institutionsvård. Vi erbjuder även individuell handledning, mentorskap samt ledningsstöd.