Samarbete HVB

I vårt nätverk finns två HVB hem för pojkar, Diö HVB och Stationen HVB nära Älmhult. Dessa verksamheter har tillgång till utredningsplatser.