Samarbete HVB

I vårt nätverk finns två HVB hem för pojkar, Diö HVB och Stationen HVB nära Älmhult. Dessutom Stafsinge HVB/ och utredningshem för flickor, i Falkenberg. Dessa verksamheter har tillgång till utredningsplatser.