Utredning

Socialutredningar görs enligt BBIC. Tillhandahåller skräddarsydda insatser med observationer och skattningar utifrån de behovsområden som efterfrågas.  

Utredningarna görs av socionomer med gedigen erfarenhet av utredningsarbete (barnutredningar, vuxna, familjehem och ensamkommande) samt myndighetsutövning inom socialtjänsten. Besitter kunskap av diverse verktyg såsom: Treserva, ProCapita, Origo, ASI, ADAD, ESTER samt Kälvesten.

Psykologutredningar genomförs av psykolog med utredningskompetens.